Ofte stillede spørgsmål

Her svarer vi på de spørgsmål, der oftest bliver stillet.

Bliver tilbuddet spredt til flere kommuner?
ViosKlinikken er på nuværende tidspunkt en del af et forsknings-setup, hvor metoder og resultater løbende evalueres med bl.a. henblik på, om det på sigt bør spredes til flere kommuner og målgrupper. Kontakt os hvis du vil vide mere eller drøfte et eventuelt samarbejde.
Hvordan henviser jeg en patient til ViosKlinikken?
ViosKlinikken får henvist borgere fra både kommunen og sygehuset. Det er også muligt for privat praktiserende læger at henvise patienter til ViosKlinikken.
Hvad får jeg ud af at være med?
Det er individuelt, hvad det betyder for folk at være tilknyttet ViosKlinikken, men vi forventer at du vil opleve en øget tryghed og en større livskvalitet i dagligdagen. Du vil få et større ejerskab og kontrol over din egen helbredstilstand, og opleve et sundhedsvæsen, der er tilgængeligt, når du har brug for det.
Hvad indebærer det at blive tilknyttet ViosKlinikken?
Du vil indledningsvis skulle deltage i en klinisk undersøgelse med fokus på din sygdom og dine muligheder for at hjælpe dig selv, gennem brug af moderne måleudstyr. Derudover skal du have lyst til at afprøve tilbuddene i ViosKlinikken og fortælle os, hvis du får idéer til, hvordan de eventuelt kan blive bedre. Dine erfaringer som borger tilknyttet ViosKlinikken vil blive brugt i den videre udvikling af funktioner og borgeruddannelse i ViosKlinikken. Du skal ved det indledende møde give samtykke til deltagelse i projektet.
Hvor kan jeg læse mere om andres oplevelser med ViosKlinikken?
Hvor meget koster det at være medlem af ViosKlinikken?
Det er gratis for borgerne i Odsherred Kommune at være tilknyttet ViosKlinikken.
Hvor ligger ViosKlinikken?
Det meste af ViosKlinikkens aktivitet foregår digitalt og i samarbejde mellem aktører placeret forskellige steder i sundhedsvæsenet. Vores vagtcentral har adresse på Baeshøjgård i Vig, og der er også herfra vores akut-sygeplejersker rykker ud.
Hvem står bag ViosKlinikken?
ViosKlinikken er et samarbejde mellem Odsherred Kommune og Region Sjælland, som en del af PreCare-projektet.
Kan alle blive tilknyttet ViosKlinikken?
ViosKlinikken er i første omgang et tilbud til borgere i Odsherred Kommune. ViosKlinikkens akutte indsats dækker en række forskellige områder og diagnoser, men for at blive fast tilknyttet til ViosKlinikken skal du have svær KOL, lungefibrose, alfa1-antitrypsinmangel eller hjertesvigt og deltage i et indledende møde, hvor ViosKlinikkens personale vurderer, hvorvidt servicen er egnet til dig.
Hvordan bliver jeg tilknyttet ViosKlinikken?
Hvis du bor i Odsherred Kommune, har KOL, lungefibrose, alfa1-antitrypsinmangel eller hjertesvigt og er interesseret i vide, om ViosKlinikken kunne være noget for dig, kan du kontakte os. Så vurderer vi sammen, om vi skal arrangere et indledende møde, evt. hjemme hos dig, hvor du bliver undersøgt nærmere og vi taler videre om, hvad det indebærer at være tilknyttet ViosKlinikken.